Iemand bij wie kanker is geconstateerd, heeft vaak slecht nieuws te verwerken gekregen. Het heeft onvermijdelijk een behoorlijke indruk en invloed op je leven. Een gediplomeerd OHV® is opgeleid om op een professionele manier om te gaan met deze emoties van de patiënt en de omgeving.

Tijdens de behandeling voor de ziekte kanker, kan je te maken krijgen met bijwerkingen o.a. aan de nagels en huid van de handen. Het is niet te voorspellen welke bijwerkingen optreden en ook niet in welke mate; dit verschilt per patiënt. De patiënt is extra gevoelig voor infecties. Als de huid en nagels voor de start van het behandeltraject preventief in optimale conditie verkeren of worden gebracht, kunnen de bijwerkingen verzacht worden, stabiel zijn en/of zich in het geheel niet voordoen. 

Bijwerkingen die zich kunnen voordoen zijn o.a.: 

  • Paronychia (nagelriemontsteking)
  • Xerosis (extreem droge huid met jeuk en pijnklachten)
  • Afbrokkelende, scheurende of splijtende nagels
  • Hand Voet syndroom (bij chemo)
  • Hand, Voet, Huid reactie
  • Hyperkeratose 
  • Blaren
  • Schimmel infecties
  • Bacteriële infecties

De eerste afspraak

Voor de start van de behandeling in de praktijk vindt er een uitgebreid gesprek plaats bij de geregistreerde OHV®. Hierbij wordt de anamnese afgenomen en een behandeladvies opgesteld. De huid en nagels van de handen worden gecontroleerd en er wordt een vragenlijst doorgenomen.

Voorafgaand aan de start van de behandeling bij de OHV® moet er toestemming worden gevraagd aan het behandelend oncologisch team. Dit kan via de OHV® of de patiënt kan zelf toestemming vragen bij het behandelend team. Ook als er dan veranderingen optreden aan de handen en/of voeten, kan dit een reden zijn om contact op te nemen
met het oncologisch behandelteam. Een OHV® kan een belangrijke rol spelen in het tijdig signaleren van bijwerkingen.

Als er al een nagelproduct (gelpolish, acryl, BIAB ed.) op de nagels zit, laat dit dan weten.


Thuis verzorging

Goede handzorg begint thuis. Niet alleen met een goede hygiëne maar ook met het gebruik van de juiste producten bij herstel van de huid en nagels. Gebruik bij het handen wassen te allen tijde een milde zeep en ruim water en vet daarna de huid altijd weer in om de juiste balans op de huid te herstellen. De nagelriemen moeten verzorgd worden met een hoogwaardige nagelolie. Een goede flexibele en onbeschadigde nagelriem (en zijwallen) sluit de nagelunit goed af van de buitenwereld en geven pathogenen geen kans.           


Oncologische massage

Een patiënt is kwetsbaar en kan soms de ontspanning in het lichaam niet meer goed vinden. Een OHV® is opgeleid deze ontspanning terug te geven door een goede massage. Hierbij wordt rekening gehouden met de eventuele bijwerkingen zodat dit de verdere oncologische behandeling niet doorkruist. Voorbeeld hiervan is lymfoedeem waarbij een massage wel degelijk mogelijk is, maar wel in aangepaste vorm.


Lees meer hierover op www.ladamehandzorg.nl

error: Content is protected !!
%d bloggers liken dit: